Free marketing tools

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych

  • Symbol szkolenia: WMA-F
  • Cena netto: 1500 PLN/os
  • Lokalizacja: Kraków
  • Czas trwania: 2 dni po 6 godzin
Termin:
  • 08.02.2016 - 09.02.2016
  • 25.04.2016 - 26.04.2016
Standardowe promocje:
20% rabatu dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby na to szkolenie.
Przedmiot szkolenia

Identyfikacja i specyfikowanie wymagań dla metod analitycznych. Charakterystyka i ocena metod analitycznych. Parametry walidacji wg ICH, Ph.Eur, Ph.Am, FDA, GLP i GMP: specyficzność, selektywność (z uwzględnieniem „stress testów"), stabilność, zakres, dokładność, odzysk, precyzja, wykrywalność, oznaczalność, czułość. Dokonywanie oceny przydatności metod analitycznych dla określonych zadań. Rozwiązywanie problemów. Rewalidacja metod. Przykłady protokołów i raportów walidacyjnych. Prezentacja przykładów, ćwiczenia, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych dla wybranych parametrów.

Adresaci
Opis adresatów: 
Pracownicy laboratoriów  
Korzyści
Opis korzyści: 

Cel ogólny

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia. 

2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Korzyści

Umiejętność przeprowadzenia walidacji metod analitycznych zgodnie z wymogami GMP, tworzenie dokumentacji (protokołu i raportu walidacyjnego), tworzenie potrzebnych narzędzi (arkusze kalkulacyjne) do opracowania danych surowych

 

Informacje dodatkowe
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.30
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu.