Free marketing tools

Inżynier jakości
Coaching indywidualny - Pakiet 7 sesji coachingu biznesowego

Symbol szkolenia: 
UO-CI

 

Coaching indywidualny biznesowy -  jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

 

Opis adresatów: 

 

Menedżer średniego szczebla, menedżer liniowy, specjalista

Dodatkowe zalecenia: 

 

Otwartość na zmiany, chęć doskonalenia.

Kompetentny Lider Produkcji - wyzwania na lata 2014 - 2020 - warsztaty w Bochni

Symbol szkolenia: 
UO-KLP
Termin: 
20.11.2014 - 21.11.2014

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztaty z dyskusją problemową pod tytułem:

 

"Kompetentny Lider Produkcji - wyzwania na lata 2014 - 2020"

 

 

 

Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina

Symbol szkolenia: 
DOE-SH
Termin: 
04.02.2015 - 05.02.2015
23.03.2015 - 24.03.2015

Moduł obejmuje przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania metody Shainina. Metoda ta stanowi, obok czynnikowych planów frakcyjnych, planów powierzchni odpowiedzi i metody Taguchi (ang. robust design), jedno z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). Cechą szczególną metody Shainina jest położenie nacisku na prostotę realizacyjną i stosunkowo nieduże zaangażowanie zaawansowanych metod statystycznych.

Opis adresatów: 

- inżynierowie procesu 

- specjaliści ds. ciągłego doskonalenia  (CIP)

- kierownicy ds. jakości, inżynierowie jakości 

Six Sigma Black Belt i Green Belts

Auditor wyrobu i procesu wg zaleceń VDA 6.3 i VDA 6.5

Symbol szkolenia: 
VDA 6.3, 6.5
Termin: 
05.06.2014 - 06.06.2014

Szkolenie przedstawia zasady i metody audytowania dostawców i wyrobów. Uczestnicy dowiadują się jak prowadzić audity w oparciu o wymagania podręcznika VDA 6.5 i VDA 6.3 v.2 z czerwca 2010 r. Zasady wywodzą się z branży motoryzacyjnej, jednak są szeroko stosowane w różnych branżach produkcyjnych i dotyczą zarówno auditów wewnętrznych jak i auditów produktów i wyrobów przy auditach drugiej strony (klienta u dostawców).

Opis adresatów: 

- Pracownicy Działów: Zakupów, Logistyki, Jakości;
- Osoby odpowiedzialne za: zakupy, wybór i ocenę dostawców oraz audity u dostawców, za kontrolę jakości produkcji
i produkcję,
- Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich,
- Kandydaci na Auditorów wewnętrznych,
- Auditorzy wewnętrzni - realizujący audity systemu i procesów produkcyjnych wg VDA 6.3,
- Auditorzy realizujący: audity procesów u dostawców wg VDA 6.3, PPAP od dostawców, audity u dostawców,
- Szefowie projektów,
- Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 1694,
- Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej, AGD, innych branżach produkcyjnych,
- Kandydaci na auditorów wyrobów/produktów oraz bieżący auditorzy- w ramach doskonalenia,
- Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll® SMART)

Symbol szkolenia: 
UO-BRO
Termin: 
14.11.2014
16.01.2015
16.03.2015
15.05.2015

Celem warsztatów jest budowanie wzajemnych relacji i kompetencji niezbędnych do stworzenia i utrzymywania efektywnych zespołów. Skuteczność zespołu jest największa, gdy między zachowaniami zadaniowymi i zespołowymi istnieje właściwa proporcja, natomiast zachowania indywidualne są ograniczone do minimum. Gdyby członkowie zespołu koncentrowali się głównie na realizacji zadań, osiąganie celu byłoby trudne, gdyż relacje w zespole ulegałyby stałemu pogorszeniu.

Opis adresatów: 

Auditor dostawców, Auditor wewnętrzny, Główna księgowa, Handlowiec, Inżynier procesu, Inżynier produktu, Kierownik Działu Administracji i Infrastruktury, Kierownik Działu Finansowego i Controllingu, Kierownik Działu Logistyki i Zakupów, Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, Kierownik Działu Produkcji i Usług, Kierownik Działu Zapewnienia Jakości, Kierownik laboratorium, Kontroler jakości, Koordynator wdrożenia, Lider zespołu produkcyjnego, Logistyk, Magazynier, Menedżer, Mistrz i Brygadzista, Operator / pracownik produkcyjny, Pracownicy Utrzymania ruchu, Pracownik BHP, Pracownik Działu Sprzedaży, Pracownik Działu Zakupów, Pracownik laboratorium / metrolog, Serwisant, Specjalista ds. Jakości / inżynier jakości, Specjalista ds. marketingu, Technolog/konstruktor, Trener wewnętrzny

Certyfikowany Ekspert Lean Six Sigma- egzamin

Symbol szkolenia: 
CELSS-E

Egzamin kończący kurs Certyfikowany ekspert ds. metod statystycznych zgodny z programem Akademia TQMsoft.

Lean Manufacturing w praktyce (SYMULACJA)

Promocja: 

Promocja - 15% na szkolenie "Lean Manufacturing w praktyce (SYMULACJA)" w terminie 28 - 30 stycznia 2015 r.

Symbol szkolenia: 
LM
Termin: 
28.01.2015 - 30.01.2015
04.03.2015 - 06.03.2015
24.06.2015 - 26.06.2015

Założenia koncepcji Lean, rodzaje strat w procesie wytwarzania, narzędzia i metody używane przy odchudzaniu wytwarzania, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników w oparciu o tablicę ANDON.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 70%

Opis adresatów: 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zostały powołane do nadzorowania wdrożeni programu LM - pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania, Osoby z działów przygotowania produkcjami i utrzymania ruchu, Przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych, Osoby z działów kontroli jakości.

Programy Certyfikowanego Eksperta: 
Program Certyfikowanego Eksperta:
Ekspert Lean Six Sigma - 40 pkt.
Ekspert ds. Zarządzania Produkcją - 40 pkt.

SQD- Rozwój jakości Dostawców

Symbol szkolenia: 
SQD
Termin: 
27.02.2014 - 28.02.2014
15.04.2014 - 16.04.2014

Przekazanie informacji o wymaganiach klientów dotyczących współpracy i świadczenia usług zgodnie z VDA 2,  ISO/TS 16949  Przygotowanie firmy do auditów ze strony klientów - pod kątem spełnienia wymagań w łańcuchu dostaw dla usług w branży motoryzacyjnej. Przedstawienie zasad zarządzania projektami i wykorzystania zasobów. Realizacja ofertowania, realizacji zamówień, procesów związanych z klientem (CRM). Uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi, zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta, stałe doskonalenie działań.

Opis adresatów: 

• dostawcy zawiązani z przemysłem motoryzacyjnym,
• pracownicy działów logistyki i zakupów,
• kierujący projektami, inżynierowie produktu
• inżynierowie sprawujący nadzór nad dostawcami
• osoby odpowiedzialne za produkcję,
• osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta.

Statystyczne sterowanie procesem SPC w QDA

Symbol szkolenia: 
SPC-QDA
Termin: 
22.08.2014

Podstawowa problematyka SPC – statystyczny opis zachowania się parametru ze względu na zmienność (parametry opisowe, rozkład empiryczny, rozkład teoretyczny, graficzne testy zgodności z wybranym rozkładem), ocena zdolności procesu (strategie oceny, współczynniki Cp,Cpk, Pp, Ppk itd.), monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych (karty kontrolne Shewharta, inne karty kontrolne).

Podstawy finansów dla kadry technicznej

Symbol szkolenia: 
FIN-P
Termin: 
01.09.2014 - 02.09.2014
20.10.2014 - 21.10.2014

Zagadnienia analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Interpretacja sprawozdań finansowych. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Wskaźniki. Potrzeby kapitałowe firmy, koszt kapitału. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków, ćwiczenia.

Opis adresatów: 

Kadra techniczna przedsiębiorstw (pracownicy działów badawczo-rozwojowych, działów produkcji, technolodzy).

Pracownicy opracowujący i wdrażający różnego rodzaju projekty (produkty, procesy, działania marketingowe).

Design for Six Sigma

Symbol szkolenia: 
DfSS
Termin: 
25.02.2015 - 27.02.2015
20.05.2015 - 22.05.2015

Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla praktyków Six Sigma. Również dla projektantów nowych procesów, produktów i systemów. Stosowana metodyka DMADV, jedna z prostszych i efektywnych metodyk DFSS umożliwia zaprojektowanie procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz doskonałymi parametrami operacyjnymi (KPI). Wykorzystuje m.in. takie narzędzia, jak: QFD, Pugh Matrix, DOE i FMEA.

Cele szkolenia

Opis adresatów: 

- Black i Green Belci;
- osoby projektujące procesy i systemy, nowe procesy usługowe,
- CIP- w produkcji w usługach

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania

Symbol szkolenia: 
POM-GW
Termin: 
23.03.2015 - 24.03.2015
15.06.2015 - 16.06.2015

Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Opis adresatów: 

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Dodatkowe zalecenia: 

Zalecana  umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.

Certyfikowany Ekspert ds. zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej- egzamin

Symbol szkolenia: 
CEZJM-E

Egzamin kończący kurs Certyfikowany ekspert ds. metod statystycznych zgodny z programem Akademia TQMsoft.

Certyfikowany Ekspert ds. zarządzania jakością- egzamin

Symbol szkolenia: 
CEZJ-E

Egzamin kończący kurs Certyfikowany ekspert ds. metod statystycznych zgodny z programem Akademia TQMsoft.

Subskrybuje zawartość