Free marketing tools

Inżynier jakości
ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością

Symbol szkolenia: 
ISO9-P
Termin: 
21.04.2016 - 22.04.2016

ISO 9001:2015 – znowelizowany standard. Nowe zasady zarządzania jakością. „High Level Structure - HLS” – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. Struktura i wymagania normy, w tym: podejście procesowe - środowisko dla funkcjonowania procesów, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, myślenie oparte na ryzyku, wsparcie, operacje, ocena działania i doskonalenie. ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 –  istotne zmiany. Załącznik A (informacyjny).

Opis adresatów: 

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

Liderzy projektów

Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, 

Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Model KANO

Symbol szkolenia: 
KANO
Termin: 
12.10.2015 - 13.10.2015

Metoda Kano rozpoznawania i prioryteryzacji potrzeb klienta w procesach usługowych i produkcyjnych. Przygotowanie 

i metody wyboru grupy cech produktu lub usługi do badania, opracowanie i zasada działania kwestionariusza. Przeprowadzanie badań preferencji klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Transformacja wyników kwestionariusza 

Opis adresatów: 

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

Liderzy projektów

Inżynierowie rozwoju produktu lub usługi 

Pracownicy działów marketingu i handlu 

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Pracownicy działów wspierających: działów personalnych, finansowych etc. 

Pracownicy działów zakupów i sprzedaży pracujący na różnych poziomach łańcucha dostaw 

Przedsiębiorcy prywatni oferujący produkty lub usługi 

Coaching indywidualny - Pakiet 7 sesji coachingu biznesowego

Symbol szkolenia: 
UO-CI

 

Coaching indywidualny biznesowy -  jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

 

Opis adresatów: 

 

Menedżer średniego szczebla, menedżer liniowy, specjalista

Dodatkowe zalecenia: 

 

Otwartość na zmiany, chęć doskonalenia.

Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina

Symbol szkolenia: 
DOE-SH
Termin: 
11.02.2016 - 12.02.2016
21.04.2016 - 22.04.2016

Metody Shainina jako jedno z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). Szkolenie zawiera podstawowe narzędzia metody Shainina: karty Multi-Vari, poszukiwanie składowych (ang. Component Search), porównania w parach (ang. Paired Comparisons), poszukiwanie zmiennych (ang. Variables Search), B vs. C (ang. Beter-versus-Current), RTP (ang. Realistic Tolerance Parallelogram). Metoda Shainina może być stosowana zarówno w fazie projektowej, jak i wdrożeniowej oraz produkcyjnej. 

Opis adresatów: 

- inżynierowie procesu 

- specjaliści ds. ciągłego doskonalenia  (CIP)

- kierownicy ds. jakości, inżynierowie jakości 

- Six Sigma Black Belt i Green Belts

Auditor wyrobu i procesu wg zaleceń VDA 6.3 i VDA 6.5

Symbol szkolenia: 
VDA 6.3, 6.5

Szkolenie przedstawia zasady i metody audytowania dostawców i wyrobów. Uczestnicy dowiadują się jak prowadzić audity w oparciu o wymagania podręcznika VDA 6.5 i VDA 6.3 v.2 z czerwca 2010 r. Zasady wywodzą się z branży motoryzacyjnej, jednak są szeroko stosowane w różnych branżach produkcyjnych i dotyczą zarówno auditów wewnętrznych jak i auditów produktów i wyrobów przy auditach drugiej strony (klienta u dostawców).

Opis adresatów: 

- Pracownicy Działów: Zakupów, Logistyki, Jakości;
- Osoby odpowiedzialne za: zakupy, wybór i ocenę dostawców oraz audity u dostawców, za kontrolę jakości produkcji
i produkcję,
- Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich,
- Kandydaci na Auditorów wewnętrznych,
- Auditorzy wewnętrzni - realizujący audity systemu i procesów produkcyjnych wg VDA 6.3,
- Auditorzy realizujący: audity procesów u dostawców wg VDA 6.3, PPAP od dostawców, audity u dostawców,
- Szefowie projektów,
- Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 1694,
- Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej, AGD, innych branżach produkcyjnych,
- Kandydaci na auditorów wyrobów/produktów oraz bieżący auditorzy- w ramach doskonalenia,
- Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll® SMART)

Symbol szkolenia: 
UO-BRO
Termin: 
25.02.2016
16.05.2016

Celem warsztatów jest budowanie wzajemnych relacji i kompetencji niezbędnych do stworzenia i utrzymywania efektywnych zespołów. Skuteczność zespołu jest największa, gdy między zachowaniami zadaniowymi i zespołowymi istnieje właściwa proporcja, natomiast zachowania indywidualne są ograniczone do minimum. Gdyby członkowie zespołu koncentrowali się głównie na realizacji zadań, osiąganie celu byłoby trudne, gdyż relacje w zespole ulegałyby stałemu pogorszeniu.

Opis adresatów: 

Auditor dostawców, Auditor wewnętrzny, Główna księgowa, Handlowiec, Inżynier procesu, Inżynier produktu, Kierownik Działu Administracji i Infrastruktury, Kierownik Działu Finansowego i Controllingu, Kierownik Działu Logistyki i Zakupów, Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, Kierownik Działu Produkcji i Usług, Kierownik Działu Zapewnienia Jakości, Kierownik laboratorium, Kontroler jakości, Koordynator wdrożenia, Lider zespołu produkcyjnego, Logistyk, Magazynier, Menedżer, Mistrz i Brygadzista, Operator / pracownik produkcyjny, Pracownicy Utrzymania ruchu, Pracownik BHP, Pracownik Działu Sprzedaży, Pracownik Działu Zakupów, Pracownik laboratorium / metrolog, Serwisant, Specjalista ds. Jakości / inżynier jakości, Specjalista ds. marketingu, Technolog/konstruktor, Trener wewnętrzny

Certyfikowany Ekspert Lean Six Sigma- egzamin

Symbol szkolenia: 
CELSS-E

Egzamin kończący kurs Certyfikowany ekspert ds. metod statystycznych zgodny z programem Akademia TQMsoft.

Lean Manufacturing w praktyce (SYMULACJA)

Symbol szkolenia: 
LM
Termin: 
26.01.2016 - 28.01.2016
18.04.2016 - 20.04.2016
20.06.2016 - 22.06.2016

Założenia koncepcji Lean, rodzaje strat w procesie wytwarzania, narzędzia i metody używane przy odchudzaniu wytwarzania, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników w oparciu o tablicę ANDON.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 70%

Opis adresatów: 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zostały powołane do nadzorowania wdrożeni programu LM - pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania, Osoby z działów przygotowania produkcjami i utrzymania ruchu, Przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych, Osoby z działów kontroli jakości.

Programy Certyfikowanego Eksperta: 
Program Certyfikowanego Eksperta:
Ekspert Lean Six Sigma - 40 pkt.
Ekspert ds. Zarządzania Produkcją - 40 pkt.

SQD- Rozwój jakości Dostawców

Symbol szkolenia: 
SQD

Przekazanie informacji o wymaganiach klientów dotyczących współpracy i świadczenia usług zgodnie z VDA 2,  ISO/TS 16949  Przygotowanie firmy do auditów ze strony klientów - pod kątem spełnienia wymagań w łańcuchu dostaw dla usług w branży motoryzacyjnej. Przedstawienie zasad zarządzania projektami i wykorzystania zasobów. Realizacja ofertowania, realizacji zamówień, procesów związanych z klientem (CRM). Uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi, zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta, stałe doskonalenie działań.

Opis adresatów: 

• dostawcy zawiązani z przemysłem motoryzacyjnym,
• pracownicy działów logistyki i zakupów,
• kierujący projektami, inżynierowie produktu
• inżynierowie sprawujący nadzór nad dostawcami
• osoby odpowiedzialne za produkcję,
• osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta.

Podstawy finansów dla kadry technicznej

Symbol szkolenia: 
FIN-P

Zagadnienia analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Interpretacja sprawozdań finansowych. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Wskaźniki. Potrzeby kapitałowe firmy, koszt kapitału. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków, ćwiczenia.

Opis adresatów: 

Kadra techniczna przedsiębiorstw (pracownicy działów badawczo-rozwojowych, działów produkcji, technolodzy).

Pracownicy opracowujący i wdrażający różnego rodzaju projekty (produkty, procesy, działania marketingowe).

Design for Six Sigma

Symbol szkolenia: 
DfSS
Termin: 
09.03.2016 - 11.03.2016

Stosowana metodyka DMADV, jedna z prostszych i efektywnych metodyk DFSS umożliwia zaprojektowanie procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz doskonałymi parametrami operacyjnymi (KPI). Wykorzystuje m.in. takie narzędzia, jak: Analiza ABC, QFD, Kano, Pugh Matrix, DOE i FMEA. Omówienie i przećwiczenie narzędzi dla poszczególnych faz: Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa.

Opis adresatów: 

praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt

osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe, 

osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe; 

osoby realizująe projekty Kaizez oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji  i w usługach

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania

Symbol szkolenia: 
POM-GW
Termin: 
16.12.2015 - 17.12.2015
04.04.2016 - 05.04.2016
30.05.2016 - 31.05.2016

Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Opis adresatów: 

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Dodatkowe zalecenia: 

Zalecana  umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Symbol szkolenia: 
UO-TWP
Termin: 
26.01.2016
17.05.2016

Warsztaty umożliwiają rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń przez osoby, które ze względu na charakter swojej codziennej pracy, zmuszone są do przekazywania często skomplikowanych informacji, lub trudnych decyzji pracownikom różnego szczebla.

Opis adresatów: 

Osoby bez wcześniejszego przygotowania trenerskiego (Pracownicy Działów HR, Działów Szkoleń, Trenerzy Wewnętrzni z krótkim stażem, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników)

Obsługa bazy IMDS

Symbol szkolenia: 
IMDS

Omówienie wymagań prawnych istotnych dla IMDS.
Omówienie poszczególnych funkcji bazy IMDS wraz ćwiczeniami w bazie, począwszy od logowania w bazie, poprzez tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, jak i zwolnienia danych od dostawców, po administrowanie bazą.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 50%

Subskrybuje zawartość