Free marketing tools

Kierownik Kontroli Jakości

Symbol szkolenia: 
KKJ
Czas trwania: 
2 dni po 6 godzin
Przedmiot szkolenia

Rola problematyki organizacji służb kontroli jakości w praktyce przemysłowej (wytwórczej). Podstawowe zadania służb kontroli jakości. Miejsce komórek kontroli jakości w schemacie organizacyjnym z uwzględnieniem centralizacji i decentralizacji. Struktura i zasady organizacji procesów kontroli jakości procesu produkcyjnego (wytwórczego).

Adresaci
Opis adresatów: 
  • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
  • osoby odpowiedzialne za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
  • osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,
  • auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

 

 

Korzyści
  • uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad projektowania i prowadzenia efektywnego systemu kontroli jakości,
  • możliwość poprawy skuteczności kontroli jakości, prowadzącej do zmniejszenia prawdopodobieństwa wysłania do klienta wyrobów niezgodnych,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia oraz  skonsultowania problemów z Trenerem.

 

Informacje dodatkowe
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.30
Jest możliwość rezerwacji hotelu za pośrednictwem Działu Szkoleń.
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.