Free marketing tools

Analiza ryzyka w procesie produkcji dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego

  • Symbol szkolenia: AR-F
  • Cena netto: 1250 PLN/os
  • Lokalizacja: Kraków
  • Czas trwania: 2 dni po 6 godzin
Termin:
  • 29.10.2012 - 30.10.2012
Przedmiot szkolenia

Zarządzanie ryzykiem polegającym na systematycznym procesie oceny , kontroli, wymiany informacji oraz przeglądzie ryzyka potencjalnie zagrażającego jakości produkowanej substancji aktywnej. Wskazanie sposobów prowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do procesu produkcyjnego substancji aktywnych. GMP dla produktów leczniczych, ogólne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem, metody i narzędzia : mapowanie procesów, typowanie wad, diagramy przyczynowo-skutkowe, statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza FMEA/FMECA.

Adresaci
Opis adresatów: 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży farmaceutycznej, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy elementy zarządzania ryzykiem.
Korzyści
Opis korzyści: 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza wymagań, metod i narzędzi, które pozwolą na racjonalne zarządzanie ryzykiem podczas procesu produkcyjnego. Umiejętności właściwego wykorzystania metod oraz narzędzi w celu zespołowego przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem.