Free marketing tools

Quality Tools - narzędzia jakości

  • Symbol szkolenia: CNQT
  • Cena netto: 1190 PLN/os
  • Lokalizacja: Kraków
  • Czas trwania: 2 dni po 6 godzin
Termin:
  • 15.03.2016 - 16.03.2016
  • 28.06.2016 - 29.06.2016
Standardowe promocje:
20% rabatu dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby na to szkolenie.
Przedmiot szkolenia

 
Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.
 

Adresaci
Opis adresatów: 
  pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem, pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.  
Korzyści
Opis korzyści: 

 
Cel ogólny
1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia. 
2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.    
Korzyści
Znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Informacje dodatkowe
Jest możliwość rezerwacji hotelu za pośrednictwem Działu Szkoleń.
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.