Free marketing tools

Znajdź szkolenie

Format: 2015-10-05
Format: 2015-10-05

Najbliższe szkolenia

Symbol Nazwa szkolenia Terminikona sortowania Cena Miasto
SOP-P Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 1 - podstawy 05-06.10 1400 zł Kraków
WMA-P Walidacja metod analitycznych 05-06.10 1250 zł Kraków
RCA Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis 05-06.10 1150 zł Kraków
UO-KRKJ Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości 05-06.10 1200 zł Kraków
PRM-P Zarządzanie ryzykiem w projekcie - PRM Project Risk Managment 05-06.10 1250 zł Kraków
UO-BRO Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll® SMART) 05.10 690 zł Kraków
UO-KSO Współpraca z operatorami i standaryzacja pracy 07-08.10 1090 zł Kraków
LGS-GB-U I Lean Six Sigma w usługach- poziom Green Belt zjazd I 07-09.10 1950 zł Kraków
DFMEA-P Analiza FMEA konstrukcji 07-09.10 1900 zł Kraków
UO-SM Skuteczny menadżer – praktyczne aspekty zarządzania 07-08.10 1610 zł Kraków
INP-D Inżynier procesu - szkolenie doskonalące 08-09.10 1250 zł Kraków
AW-TS Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 08-09.10 1250 zł Kraków
NWP-P Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego 08-09.10 990 zł Kraków
STAT-U-P Metody statystyczne w zarządzaniu i usługach z wykorzystaniem MINITAB 17 - poziom podstawowy 08-09.10 1250 zł Kraków
IMDS Obsługa bazy IMDS 12-13.10 1400 zł Kraków
UO-REKL Obsługa reklamacji – kompetencje osobiste i aspekty prawne 12-13.10 1320 zł Kraków
DOE-SH Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina 12-13.10 1600 zł Kraków
TPM Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce 12-13.10 1250 zł Kraków
KANO Model KANO 12-13.10 1350 zł Kraków
PFMEA-P Analiza FMEA procesów produkcyjnych 12-13.10 1350 zł Kraków
6S-GB II Six Sigma - poziom Green Belt - zjazd II 14-16.10 2200 zł Kraków
APQP-PPAP Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP 14-16.10 1750 zł Kraków
GMP-D Wymagania GMP dla dostawców branży farmaceutycznej 14.10 950 zł Kraków
GDT-M-R Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony 14-16.10 1850 zł Kraków
MSARR Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R 15-16.10 1250 zł Kraków
LZZ Efektywne zarządzanie zapasami 15-16.10 1150 zł Kraków
UO-RAPS Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń 15-16.10 1490 zł Kraków
UG-F Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym 15-16.10 1250 zł Kraków
ANDON Seminarium: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności linii/maszyn 15.10 Kraków
VDA 6.3 Audit procesu według VDA 6.3 19-20.10 1350 zł Kraków
LM Lean Manufacturing w praktyce (SYMULACJA) 19-21.10 1500 zł Kraków
POM-PW Przeprowadzanie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych 19-20.10 1400 zł Kraków
DFM_A Projektowanie procesów wytwarzania i montażu 19-20.10 1690 zł Kraków
UO-EPS-eng Effective Presentation Skills 19.10 970 zł Kraków
CSJ II Certyfikowany Specjalista ds. Jakości - zjazd 2 19-21.10 1750 zł Kraków