Free marketing tools

Znajdź szkolenie

Format: 2015-08-31
Format: 2015-08-31

Najbliższe szkolenia

Symbol Nazwa szkolenia Terminikona sortowania Cena Miasto
KKJ Kierownik kontroli jakości 31.08-01.09 1200 zł Kraków
DFM_A Projektowanie procesów wytwarzania i montażu 31.08-01.09 1690 zł Kraków
LLG Lean Logistic 31.08-01.09 1250 zł Kraków
MTB-P Minitab dla początkujących 31.08-01.09 1350 zł Kraków
CSR-FQ Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret; CSR (Customer Specific Requirements) 01-02.09 1400 zł Kraków
INP-P Inżynier procesu - szkolenie podstawowe 01-02.09 1250 zł Kraków
VSM Mapowanie strumienia wartości 01-02.09 1100 zł Kraków
ERG Ergonomia stanowisk pracy 02.09 850 zł Kraków
PFMEA-P Analiza FMEA procesów produkcyjnych 03-04.09 1350 zł Kraków
UG-P Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5 03-04.09 1150 zł Kraków
ORP-P Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji 03-04.09 1400 zł Kraków
UO-OTS Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży 03-04.09 1490 zł Kraków
GMP-PA Podstawy GMP i audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej 03-04.09 1500 zł Kraków
GMP-P Podstawy GMP dla branży farmaceutycznej 03.09 850 zł Kraków
GMP-A Audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej 04.09 850 zł Kraków
WMA-F Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych 07-08.09 1500 zł Kraków
ZL-P Kierownik laboratorium 07-09.09 1600 zł Kraków
G8D Metoda global 8D 07-08.09 1100 zł Kraków
UO-NEG-eng Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service 07-08.09 1550 zł Kraków
GDT-M-P Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy 09-10.09 1350 zł Kraków
APQP-PPAP Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP 09-11.09 1750 zł Kraków
UO-LSD Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menedżerskiej 09-10.09 1380 zł Kraków
ISO-TS Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 16949:2009 10-11.09 1200 zł Kraków
ANDON Seminarium: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności linii/maszyn 10.09 Kraków
MDK Metrologia długości i kąta 10-11.09 950 zł Kraków
NCP Normowanie czasu pracy 10-11.09 1200 zł Kraków
GDT-N Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym 11.09 850 zł Kraków
UO-DKM Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów 14-15.09 1260 zł Kraków
SMED-W SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - SZKOLENIE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ 14-15.09 1690 zł Kraków
OEE-KPI Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE 14-15.09 1250 zł Kraków
VDA 6.5 Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5 14-15.09 1350 zł Kraków
CSJ I Certyfikowany Specjalista ds. Jakości - zjazd 1 14-16.09 1750 zł Kraków
POM-VT Ocena wizualna połączeń spawanych VT 15-16.09 1400 zł Kraków
6S-BB II Six Sigma - poziom Black Belt - zjazd II 16-18.09 2000 zł Kraków
TWI-P Instruowanie pracowników- Training Within Industry 16.09 850 zł Kraków